Parkovanie

Parkovanie je možné jednak pred budovou a taktiež v podzemnej garáži. Parkovanie pred budovou je určené hlavne pre hostí a návštevníkov obchodných priestorov. Podzemná garáž má kapacitu 29 parkovacích miest (z toho 1 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).