O projekte

Projekt rieši novostavbu administratívnej budovy na Bytčickej ulici v Žiline s príslušnou technickou infraštruktúrou. Hlavnou funkciou objektu je prevádzka kancelárskych priestorov na podlažiach 2.NP – 5.NP. Na úrovni 1.NP budú prevádzkované služby a obchod, na úrovni 6.NP sú situované firemné apartmány. Podzemné podlažie 1.PP je navrhnuté ako podzemná garáž s technickými miestnosťami.

Úžitková plocha objektu

 • I.PP 762 m2
 • I.NP 746 m2
 • II.NP 784 m2
 • III.NP 784 m2
 • IV.NP 784 m2
 • V.NP 784 m2
 • VI.NP 346 m2
 • Spolu 5020 m2

Architektonické a dispozičné riešenie

Dispozične je objekt riešený s centrálnym vonkajším vstupným schodiskom z východnej strany od ulice Bytčická. Prízemie pozostáva zo vstupnej chodby s recepciou a tromi samostatnými obchodnými prevádzkami s možnosťou dobudovania sociálneho zázemia. Vstupy do obchodných prevádzok sú z exteriérovej pavlače. Vertikálna komunikácia v strede objektu – trojramenné schodisko s výťahom, prepája podzemnú garáž a 6 nadzemných podlaží. V rámci podzemnej garáže s kapacitou 29 parkovacích miest ( z toho 1 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) sú aj technické priestory. Typické podlažia 2.NP – 5.NP sú navrhnuté ako kancelárske s komunikačnou chodbou a sociálnym zázemím v strednej časti v blízkosti schodiska a výťahu. V najvyššom ustupujúcom podlaží 6.NP sú navrhnuté firemné apartmány s možnosť využitia pochôdznej plochej strechy s extenzívnou zeleňou. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je zabezpečený vstup do objektu na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávajúcich stupňov – zdvíhacia plošina.

Štandard nehnuteľnosti:

 • Priestory sú otvorené bez vnútorného členenia priečkami s výnimkou nosných stĺpov. Vysoká variabilita, možnosť úpravy dispozície open space, samostatné kancelárie, priestoru toalety, kuchynka …
 • Možnosť kompletného dobudovania priestoru
 • Svetlá výška prízemia 3,1 m (bez podhľadu), poschodie výška 3,0 m (bez podhľadu)
 • Otvárateľné okná, orientácia východ/západ
 • Vnútorné žalúzie + tieniaca fólia na oknách
 • Chladenie / klimatizácia / vykurovanie pomocou stropných fancoilov
 • Samostatné meranie energií
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • LED osvetlenie 500lx
 • Kamerový systém
 • Protipožiarny systém
 • Prístup 24/7, strážna služba, recepcia na prízemí.
 • Parkovanie: podzemná parkovacia garáž/ vonkajšie parkovisko
 • Budova situovaná v blízkosti diaľničného privádzača
 • Dopravné spojenie autom, MHD, SAD, ŽSR.
 • Nabíjacia stanica pre elektromobily