Lokalita

Objekt je situovaný v zastavanom území v blízkosti skladového objektu Ferona Slovakia a.s. zo západnej strany. Zo severnej strany sú spevnené plochy a bývalý areál tenisových kurtov. Z južnej strany objektu sa nachádza areál predaja a servisu automobilov, ktorý vznikol po zrušení areálu Žilinských mliekarní. Hlavný vstup pre peších ako aj prístup vozidiel je z priľahlej ulice Bytčická z východnej strany.