4. Nadzemné podlažie

Ponuka priestorov

  • 4.03 Kancelárske priestory 771,93 m2